Z miesiąca na miesiąc liczba aktywnych instalacji fotowoltaicznych jest coraz większa. Aktualnie po panele słoneczne nie sięgają już tylko osoby prywatne czy rolnicy, ale również przedsiębiorcy chcący możliwie jak najbardziej obniżyć swoje wydatki za prąd. 

Panele fotowoltaiczne umożliwiają im pozyskiwanie darmowej energii słonecznej, która jest w stanie w dużym stopniu zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne firmy. W związku z większym zainteresowaniem fotowoltaiką wśród przedsiębiorców powstał program Energia Plus, który oferuje atrakcyjne dopłaty oraz inne formy wsparcia dla firm. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z naszym artykułem!

Energia Plus - jaki jest cel programu?

Każdego roku musimy mierzyć się z coraz większym zanieczyszczeniem powietrza. Przyczynia się do tego szybki rozwój technologiczny i przemysłowy, duża liczba aut w gospodarstwach domowych i firmach oraz coraz większe zapotrzebowanie energetyczne mieszkańców naszej planety. W przypadku przedsiębiorstw bywa ono naprawdę ogromne. Z tego względu wielu właścicieli firm decyduje się na zainwestowanie w odnawialne źródła energii, które nie tylko w pewnym stopniu zneutralizują wpływ ich przedsiębiorstw na środowisko, ale również pozwolą im zaoszczędzić na wydatkach na prąd. 

Energia Plus ma za zadanie zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w panele fotowoltaiczne. Głównym celem przedsięwzięcia jest zminimalizowanie negatywnego wpływu firm na środowisko naturalne, a przede wszystkim, poprawa jakości powietrza. W tym celu uruchomiono program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Energia Plus 2022 - co i kogo obejmuje wsparcie?

Program związany jest ze wspieraniem proekologicznych przedsięwzięć w celu poprawy jakości środowiska. Przede wszystkim skupia się na wspieraniu szeroko pojętych działań, dzięki którym możliwe jest ograniczenie zużycia energii oraz surowców pierwotnych, zminimalizowanie produkcji szkodliwych substancji do atmosfery oraz ogólna poprawa jakości powietrza, zwiększenie efektywności energetycznej, wdrożenie nowoczesnych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej i modernizacja sieci ciepłowniczych. 

Dzięki wsparciu finansowemu możliwe jest również zmniejszenie kosztów związanych, między innymi, z montażem instalacji fotowoltaicznych. Jest ono kierowane do przedsiębiorców, na których składają się, osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Fotowoltaika - rządowa pomoc dla firm. Jakie są formy wsparcia?

Obecna edycja Energia Plus, w przeciwieństwie do poprzedniej zakłada jedną formę finansowego wsparcia przedsiębiorców, a mianowicie, zwrotne pożyczki. Dzięki nim właściciele firm będą mogli pokryć aż do 80% kosztów związanych z inwestycją w nowoczesne formy ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Przedsiębiorcy mogą starać się o pożyczkę w wysokości od 0,5 mln do 300 mln zł. Zwrot otrzymanej sumy wraz z odsetkami ma nastąpić do 15 lat od jej otrzymania. Firmy mogą składać wnioski o udział w programie do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania alokacji środków finansowych. 

Warunki pożyczki w ramach programu Energia Plus 2022

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszej części artykułu, w ramach programu Energia Plus przedsiębiorcy mogą uzyskać pożyczkę do 80% (maksymalnie 300 mln zł) kosztów poniesionych w związku z inwestycją. Jej oprocentowanie na warunkach preferencyjnych wynosi WIBOR 3M + 50 pb, jednak nie mniej niż 1,5% w skali roku. 

Kredyt może zostać częściowo umorzony, jednak kwota ulgi nie może przekraczać 10% uzyskanych środków oraz 1 mln zł. Przedsiębiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek na bieżąco w okresie kwartalnym. W niektórych przypadkach może zostać zastosowana karencja w spłacie pożyczki, jednak ta nie powinna przekraczać 12 miesięcy od momentu uzyskania pierwszej transzy dofinansowania. Mimo że firmy mają czas na składanie wniosków do 16.12.2022 roku, wypłaty środków z programu Energia Plus będą realizowane do 2025 roku.